Liên hệ

Gửi liên hệ

Vui lòng nhập thông tin cần liên hệ bên dưới!

Địa chỉ

Khoa Công nghệ thông tin - Lầu 1 Nhà A

Email : pqsang@ctim.edu.vn

Phone : (028) 5.4135.013

Số 15 Trần Văn Trà

Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng