Giới thiệu

Giới thiệu Khoa Công nghệ thông tin

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 15/4/2018

Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) đào tạo sinh viên trình độ cao đẳng, nắm vững nền tảng lý thuyết cơ bản cũng như thành thạo các kỹ năng cơ sở và hiện đại nhất của ngành CNTT, có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B.

Chi tiết

Chức năng và Nhiệm vụ khoa Công nghệ thông tin

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 5/3/2020

Chức năng: Tổ chức đào tạo hệ Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin gồm các chuyên ngành: Tin học ứng dụng-Đồ họa ứng dụng, Thiết kế web và Quản trị mạng. Tổ chức dạy các học phần về tin học đại cương cho sinh viên thuộc tất cả các khoa trong trường.Tham mưu cho Lãnh đạo trường các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

Chi tiết

Bài viết được đánh dấu

Giới thiệu Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) đào tạo sinh viên trình độ cao đẳng, nắm vững nền tảng lý thuyết cơ bản cũng như thành thạo các kỹ năng cơ sở và hiện đại nhất của ngành CNTT, có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B.

Chi tiết

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng