Download trọn bộ font Việt Hóa iCiel (186 font) cực đẹp

Bộ font chữ iCiel đầy đủ nhất với nhiều font mang các phong cách khác nhau, với bộ font việt hóa này bạn có thể sử dụng cho rất nhiều các thiết kế.


Danh sách các font có trong bộ font này:

iCiel Andes Rounded Light
iCiel Auther Typeface
iCiel Baliho Script
iCiel Be Cool
iCiel Blooming Elegant Hand
iCiel Blooming Elegant Sans
iCiel Blooming Elegant
iCiel Bree Serif
iCiel Butcherandblock
iCiel ButcherandBlock Extras
iCiel Butterscotch Ornaments
iCiel ButterScotch
iCiel Ciao Bella Flowers
iCiel Ciao Bella Laurels
iCiel Ciao Bella Leaves
iCiel Ciao Bella Stems
iCiel Cucho Bold
iCiel Cucho Ornament
iCiel Cucho
iCiel EnyoSerif Italic
iCiel EnyoSerif Light
iCiel EnyoSerif LightItalic
iCiel EnyoSerif Medium
iCiel EnyoSerif MediumItalic
iCiel EnyoSerif Regular
iCiel Fairy Tales
iCiel Fetridge
iCiel Rift
iCiel Gotham Medium
iCiel Gotham Thin
iCiel Gotham Ultra
iCiel Hapna Slab Serif
iCiel Helena
iCiel Hipsteria
iCiel Humble Hearts
iCiel Alina
iCiel Altus Extra
iCiel Altus Extra
iCiel Altus Serif
iCiel Altus Serif
iCiel Altus
iCiel Altus
iCiel Brush Up
iCiel Brush Up
iciel Cadena
iCiel Ciaobella
iCiel Crocante
iCiel Finch bold
iCiel Finch ornaments
iCiel Finch
iCiel Grandma Bold
iCiel Grandma
iCiel Kermel
iCiel Koni Black
iCiel Koni Ornament Black
iCiel Lachic Pro
iCiel Lachic Pro Outline
iCiel LaChic Pro Shaded
iCiel LadyRene Style 1
iCiel LadyRene Style 1
iCiel LadyRene Style 2
iCiel LadyRene Style 2
iCiel LOUSIANE
iCiel Pacifico
iCiel Qiber
iCiel Rukola
iCiel Simplifica
iCiel TALUHLA
iCiel Amerigraf
iCiel Bambola
iCielBC BostlyScript
iCielBC Cubano Normal
iCielBC DDC Hardware Rough Compressed
iCielBC Downtown
iCielBC Matchbook Texture
iCielBC OldStyle
iCielBC Rostrum
iCielBC SeinnaGrace
iCiel BeCool
iCiel Cadena
iCiel LiebeErika Bold
iCiel LiebeErika
iCiel LOUSIANE
iCiel Novecento sans DemiBold
iCiel Novecento sans ExtraLight
iCiel Novecento sans Light
iCiel Novecento sans Medium
iCiel Novecento sans Normal
iCiel Novecento sans UltraBold
iCiel Panton Black
iCiel Panton BlackItalic
iCiel Panton Light
iCiel Panton LightItalic
iCiel Paris Serif Bold
iCiel Pequena English
iCiel Pequena France
iCiel Pequena German
iCiel Pequena Italian
iCiel Pequena Ornament
iCiel Pequena Portugues
iCiel Pequena Russian
iCiel Pequena Spain
iCiel Pequena Swash
iCiel Pequena
iCiel Soup of Justice
iCiel Stringfellows
iCiel Kermel
iCiel La Chic Flourishes Outline
iCiel La Chic Flourishes
iCiel La Chic Frames Shaded
iCiel La Chic Frames
iCiel La Chich Flourishes Shaded
iCiel La Chich Frames Outline
iCiel Latinotype - Queulat Uni
iCiel LesFruits
iCiel LiebeErika Bold
iCiel LiebeErika
iCiel Mijas
iCiel Nabila
iCiel Outfitter Script
iCiel Pony
iCiel Port
iCiel Sanelma
iCiel San Francisco Display Black
iCiel San Francisco Display Bold
iCiel San Francisco Display Heavy
iCiel San Francisco Display Light
iCiel San Francisco Display Medium
iCiel San Francisco Display Regular
iCiel San Francisco Display Semibold
iCiel San Francisco Display Thin
iCiel San Francisco Display Ultralight
iCiel San Francisco Text Bold
iCiel San Francisco Text Bold Italic
iCiel San Francisco Text Heavy
iCiel San Francisco Text Heavy Italic
iCiel San Francisco Text Italic
iCiel San Francisco Text Light
iCiel San Francisco Text Light Italic
iCiel San Francisco Text Medium
iCiel San Francisco Text Medium Italic
iCiel San Francisco Text Regular
iCiel San Francisco Text Semibold
iCiel San Francisco Text Semibold Italic
iCiel San Francisco Text Thin
iCiel San Francisco Text ThinItalic
iCiel ShowcaseSans
iCiel Showcase Script
iCiel Smoothy Cursive
iCiel Smoothy Sans
iCiel Stabile Toys
iCiel Stabile
iCiel Stringfellows
iCiel TALUHLA Borders
iCiel Thinpaw
iCiel Zitrone FY


Nguồn: https://www.dafontvn.com/2021/09/download-tron-bo-font-viet-hoa-iciel.html

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng