Quyết định ban hành Quy định về yêu cầu năng lực Tin học đối với sinh viên trình độ cao đẳng

Văn bản này quy định về yêu cầu năng lực Tin học đối với sinh viên trình độ cao đẳng tại Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Trường) gồm: Yêu cầu về trình độ Tin học khi tốt nghiệp và việc miễn môn học Tin học cho sinh viên trình độ cao đẳng.

Quy định này được áp dụng từ năm học 2023-2024 đối với sinh viên trình độ cao đẳng từ Khóa 25 trở về sau.

Bài viết được đánh dấu

Thời khóa biểu HK3 năm học 2023-2024 - Khóa 24 và Khóa 25 ngành CNTT

Ngày bắt đầu HK3 năm học 2023-2024 là 15/4/2024. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn vào menu Thời khóa biểu - Lịch thi, sau đó chọn Tuần để xem TKB cá nhân.

Chi tiết
Thời khóa biểu HK2 năm học 2023-2024 - Khóa 24 và Khóa 25 ngành CNTT

Ngày bắt đầu HK2 năm học 2023-2024 là 11/12/2023. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn vào menu Thời khóa biểu - Lịch thi, sau đó chọn Tuần để xem TKB cá nhân.

Chi tiết
Thời khóa biểu HK1 năm học 2023-2024 - Khóa 23, Khóa 24 và Khóa 25 ngành CNTT

Ngày bắt đầu HK1 năm học 2023-2024 đối với Khóa 25 giai đoạn 1 là 31/07/2023, đối với Khóa 23 và 24 và Khóa 25 giai đoạn 2 là 14/08/2023. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn vào menu Thời khóa biểu - Lịch thi, sau đó chọn Tuần để xem TKB cá nhân.

Chi tiết
Thời khóa biểu HK3 năm học 2022-2023 - Khóa 23 và Khóa 24 ngành CNTT

Ngày bắt đầu HK3 năm học 2022-2023 từ 17/04/2023. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn vào menu Thời khóa biểu - Lịch thi, sau đó chọn Tuần để xem TKB cá nhân.

Chi tiết
Thời khóa biểu HK2 năm học 2022-2023 - Khóa 23 và Khóa 24 ngành CNTT

Ngày bắt đầu HK2 năm học 2022-2023 từ 12/12/2022. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn vào menu Thời khóa biểu - Lịch thi, sau đó chọn Tuần để xem TKB cá nhân.

Chi tiết

Bài viết liên quan

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên cơ hữu giảng dạy ngành Thiết kế đồ họa và Truyền thông đa phương tiện

Tuyển giảng viên cơ hữu khoa Công nghệ thông tin. Mô tả công việc đảm nhận: giảng dạy lý thuyết / thực hành các môn học Cơ sở ngành / Chuyên ngành Thiết kế đồ họa; Phụ trách phòng máy tính; Tham gia cố vấn học tập; Tham gia rà soát / xây dựng chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện của Khoa.

Chi tiết
Thời khóa biểu HK3 năm học 2023-2024 - Khóa 24 và Khóa 25 ngành CNTT

Ngày bắt đầu HK3 năm học 2023-2024 là 15/4/2024. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn vào menu Thời khóa biểu - Lịch thi, sau đó chọn Tuần để xem TKB cá nhân.

Chi tiết

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng