Học thuật

Phần mềm mô phỏng lắp ráp máy tính IT Essentials Virtual Desktop PC

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 25/5/2020

Phần mềm IT Virtual Desktop là 1 sản phẩm của 1 công ty danh tiếng là Cisco dùng để mô phỏng việc lắp ráp 1 chiếc máy tính với giao diện cực kì trực quan. Với Virtual Desktop PC & Laptop, bạn sẽ được trang bị một phòng lab ảo để vừa học lý thuyết, vừa có thể thực hành lắp ráp máy tính.

Chi tiết

Hướng dẫn học viên sử dụng Hangouts Meet (Google Meet) trên máy tính để tham gia học trực tuyến

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 5/4/2020

Hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng Hangouts Meet (Google Meet): Đăng nhập tài khoản Google, Cách tham gia (Join) khi dùng tài khoản @gmail.com, Cách tham gia (Join) khi dùng tài khoản @tochuc (.edu.vn), Bật tắt Micro, Video trong Hangouts Meet, Lấy link mời (Invite) thành viên tham gia trong Meet, Trao đổi (Chat) với các thành viên trong Google Meet.

Chi tiết

Hướng dẫn học viên sử dụng Google Classroom để nhận bài tập/bài kiểm tra và nộp bài cho giảng viên

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 28/3/2020

Hướng dẫn học viên (học sinh, sinh viên) sử dụng Google Classroom trên máy tính (laptop): Tham gia vào lớp học, Nhận lời mời tham gia lớp học, Xem các bài tập/bài kiểm tra giảng viên được giao, Làm bài tập và nộp bài cho giảng viên, Xem điểm bài kiểm tra giảng viên chấm.

Chi tiết

Hướng dẫn học viên sử dụng Zoom Cloud Meetings trên máy tính để học trực tuyến

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 26/3/2020

Hướng dẫn học sinh, sinh viên, học viên sử dụng Zoom Cloud Meetings trên máy tính (laptop) để học online: Download và cài đặt Zoom Cloud Meetings, Tham gia buổi họp/buổi học trực tuyến, Cấu hình âm thanh và video, Tương tác với người tham gia, Chia sẻ màn hình.

Chi tiết

Hướng dẫn học viên sử dụng Zoom Cloud Meetings trên Smartphone để học trực tuyến

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 26/3/2020

Hướng dẫn học sinh, sinh viên, học viên sử dụng Zoom Cloud Meetings trên điện thoại để học online: Download và cài đặt Zoom Cloud Meetings, Tham gia buổi họp/buổi học trực tuyến, Cấu hình âm thanh và video, Tương tác với người tham gia, Chia sẻ màn hình.

Chi tiết

Bài viết được đánh dấu

Hướng dẫn học viên sử dụng Google Classroom để nhận bài tập/bài kiểm tra và nộp bài cho giảng viên

Hướng dẫn học viên (học sinh, sinh viên) sử dụng Google Classroom trên máy tính (laptop): Tham gia vào lớp học, Nhận lời mời tham gia lớp học, Xem các bài tập/bài kiểm tra giảng viên được giao, Làm bài tập và nộp bài cho giảng viên, Xem điểm bài kiểm tra giảng viên chấm.

Chi tiết
Hướng dẫn học viên sử dụng Zoom Cloud Meetings trên máy tính để học trực tuyến

Hướng dẫn học sinh, sinh viên, học viên sử dụng Zoom Cloud Meetings trên máy tính (laptop) để học online: Download và cài đặt Zoom Cloud Meetings, Tham gia buổi họp/buổi học trực tuyến, Cấu hình âm thanh và video, Tương tác với người tham gia, Chia sẻ màn hình.

Chi tiết
Hướng dẫn học viên sử dụng Zoom Cloud Meetings trên Smartphone để học trực tuyến

Hướng dẫn học sinh, sinh viên, học viên sử dụng Zoom Cloud Meetings trên điện thoại để học online: Download và cài đặt Zoom Cloud Meetings, Tham gia buổi họp/buổi học trực tuyến, Cấu hình âm thanh và video, Tương tác với người tham gia, Chia sẻ màn hình.

Chi tiết

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng