Học thuật

Hệ thống nhận diện thương hiệu - Đồ họa ứng dụng

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 15/6/2019

Bộ nhận diện thương hiệu thể hiện hình ảnh, bản sắc của một công ty thông qua một hệ thống các thiết kế với những tín hiệu nhận biết đặc trưng riêng của thương hiệu đó được áp dụng trên các tài liệu văn phòng, bao bì sản phẩm, logo, ấn phẩm truyền thông – marketing...

Chi tiết

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng