Thông báo

Thời khóa biểu HK3 năm học 2021-2022 - Khóa 22 và Khóa 23 ngành CNTT

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 18/3/2022

Ngày bắt đầu HK3 năm học 2021-2022 là 18/04/2022. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn để xem TKB cá nhân.

Chi tiết

Thời khóa biểu HK2 năm học 2021-2022 - Khóa 22 và Khóa 23 ngành CNTT

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 11/12/2021

Khóa 22 học từ ngày 13/12/2021, Khóa 23 học từ ngày 04/01/2022. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn để xem TKB cá nhân.

Chi tiết

Thời khóa biểu môn học chung Khóa 23 HK1 năm học 2021-2022 - Giai đoạn 1 và 2 (cập nhật 28/09/2021)

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 22/8/2021

Thời khóa biểu môn học chung Khóa 23 HK1 năm học 2021-2022 - Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 16/08/2021. Thời gian học buổi sáng (12345) từ 7g10-11g10, thời gian học buổi chiều (67890) từ 13g-17g.

Chi tiết

Thời khóa biểu HK1 năm học 2021-2022 ngành Công nghệ thông tin K22

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 18/8/2021

Thời khóa biểu HK1 năm học 2021-2022 ngành Công nghệ thông tin K22 bắt đầu từ ngày 16/08/2021. Thời gian học buổi sáng từ 7g10-11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g-17g.

Chi tiết

Thời khóa biểu môn học chung Khóa 23 HK1 năm học 2021-2022 - Giai đoạn 1

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 16/8/2021

Thời khóa biểu môn học chung Khóa 23 HK1 năm học 2021-2022 - Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 16/08/2021. Thời gian học buổi sáng từ 7g10-11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g-17g.

Chi tiết

Văn phòng online khoa Công nghệ thông tin

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 4/8/2021

Trong thời gian dịch bệnh, các em chưa học tập trung tại trường. Văn phòng Khoa sẽ tiếp sinh viên online qua ứng dụng Google Meet.

Chi tiết

Thời khóa biểu HK3 năm học 2020-2021 ngành Công nghệ thông tin K21 và K22 - update 26/04/2021

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 19/4/2021

Tuần 1 học kỳ 3 năm học 2020-2021 bắt đầu từ ngày 26/04/2021.

Chi tiết

Thời khóa biểu sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 22 (Giai đoạn 1) - Cập nhật ngày 03.09.2020

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 11/9/2020

Căn cứ vào Quyết định số 118/QĐ-CĐBC ngày 14/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về ban hành Kế hoạch đào tạo bậc Cao đẳng chính quy năm học 2020-2021.

Chi tiết

Thông báo chiêu sinh lớp Thiết kế đồ họa với CorelDraw - Khóa 01

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 4/9/2020

Nghề đào tạo: Đồ họa ứng dụng-CorelDraw. Lớp/Khóa: 01. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh THPT, sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và người đi làm. Thời gian khóa học: 01 tháng (từ 01/10/2020 đến 29/10/2020) Thời gian thực học: 12 ngày (4 tuần), 1 tuần học 3 buổi, mỗi buổi 5 tiết. Ngày khai giảng dự kiến: 01/10/2020.

Chi tiết

Thông báo về đăng ký học phần (học phần chính và trả nợ) HK1 năm học 2020-2021

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 22/8/2020

Thực hiện kế hoạch Đào tạo bậc Cao đẳng năm học 2020-2021, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) Học kỳ I như sau...

Chi tiết

Bài viết được đánh dấu

Thời khóa biểu HK3 năm học 2021-2022 - Khóa 22 và Khóa 23 ngành CNTT

Ngày bắt đầu HK3 năm học 2021-2022 là 18/04/2022. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn để xem TKB cá nhân.

Chi tiết
Thời khóa biểu HK2 năm học 2021-2022 - Khóa 22 và Khóa 23 ngành CNTT

Khóa 22 học từ ngày 13/12/2021, Khóa 23 học từ ngày 04/01/2022. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn để xem TKB cá nhân.

Chi tiết
Thời khóa biểu HK3 năm học 2020-2021 ngành Công nghệ thông tin K21 và K22 - update 26/04/2021

Tuần 1 học kỳ 3 năm học 2020-2021 bắt đầu từ ngày 26/04/2021.

Chi tiết
Công văn 587/TCGDNN-ĐTCQ ngày 17 tháng 3 năm 2020 Về việc hướng dẫn ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Tiếp theo Công văn số 214/TCGDNN-ĐTCQ ngày 07/02/2020 và Công văn số 345/TCGDNN-ĐTCQ ngày 21/02/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch COVID-19; để ứng phó với tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Chi tiết
Thông báo về việc triển khai Giảng viên thực hiện giảng dạy trực tuyến, ôn tập kiến thức, triển khai nội dung mới đến sinh viên thông qua YouTube, Google Classroom, Zalo, Facebook

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, căn cứ Công văn số 708/UBND-VX ngày 29 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đã ban hành Thông báo số 24/TB-CĐBC ngày 29/02/2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của sinh viên, đến hết tháng 3/2020.

Chi tiết

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng