Thông báo

Thời khóa biểu HK3 năm học 2020-2021 ngành Công nghệ thông tin K21 và K22 - update 26/04/2021

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 19/4/2021

Tuần 1 học kỳ 3 năm học 2020-2021 bắt đầu từ ngày 26/04/2021.

Chi tiết

Thời khóa biểu sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 22 (Giai đoạn 1) - Cập nhật ngày 03.09.2020

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 11/9/2020

Căn cứ vào Quyết định số 118/QĐ-CĐBC ngày 14/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về ban hành Kế hoạch đào tạo bậc Cao đẳng chính quy năm học 2020-2021.

Chi tiết

Thông báo chiêu sinh lớp Thiết kế đồ họa với CorelDraw - Khóa 01

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 4/9/2020

Nghề đào tạo: Đồ họa ứng dụng-CorelDraw. Lớp/Khóa: 01. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh THPT, sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và người đi làm. Thời gian khóa học: 01 tháng (từ 01/10/2020 đến 29/10/2020) Thời gian thực học: 12 ngày (4 tuần), 1 tuần học 3 buổi, mỗi buổi 5 tiết. Ngày khai giảng dự kiến: 01/10/2020.

Chi tiết

Thông báo về đăng ký học phần (học phần chính và trả nợ) HK1 năm học 2020-2021

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 22/8/2020

Thực hiện kế hoạch Đào tạo bậc Cao đẳng năm học 2020-2021, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) Học kỳ I như sau...

Chi tiết

Công văn 587/TCGDNN-ĐTCQ ngày 17 tháng 3 năm 2020 Về việc hướng dẫn ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Tác giả: TCGDNN-ĐTCQ  -  Ngày đăng: 20/3/2020

Tiếp theo Công văn số 214/TCGDNN-ĐTCQ ngày 07/02/2020 và Công văn số 345/TCGDNN-ĐTCQ ngày 21/02/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch COVID-19; để ứng phó với tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Chi tiết

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 về Công tác văn thư

Tác giả: Chính Phủ  -  Ngày đăng: 11/3/2020

Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị định này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

Chi tiết

Thông báo về việc triển khai Giảng viên thực hiện giảng dạy trực tuyến, ôn tập kiến thức, triển khai nội dung mới đến sinh viên thông qua YouTube, Google Classroom, Zalo, Facebook

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 9/3/2020

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, căn cứ Công văn số 708/UBND-VX ngày 29 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đã ban hành Thông báo số 24/TB-CĐBC ngày 29/02/2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của sinh viên, đến hết tháng 3/2020.

Chi tiết

Thông báo sinh viên nghỉ học hết tháng 3 năm 2020 do dịch bệnh Covid-19

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 9/3/2020

Căn cứ Kế hoạch 05/KH-CĐBC ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chi tiết

Bài viết được đánh dấu

Thời khóa biểu HK3 năm học 2020-2021 ngành Công nghệ thông tin K21 và K22 - update 26/04/2021

Tuần 1 học kỳ 3 năm học 2020-2021 bắt đầu từ ngày 26/04/2021.

Chi tiết
Công văn 587/TCGDNN-ĐTCQ ngày 17 tháng 3 năm 2020 Về việc hướng dẫn ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Tiếp theo Công văn số 214/TCGDNN-ĐTCQ ngày 07/02/2020 và Công văn số 345/TCGDNN-ĐTCQ ngày 21/02/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch COVID-19; để ứng phó với tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Chi tiết
Thông báo về việc triển khai Giảng viên thực hiện giảng dạy trực tuyến, ôn tập kiến thức, triển khai nội dung mới đến sinh viên thông qua YouTube, Google Classroom, Zalo, Facebook

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, căn cứ Công văn số 708/UBND-VX ngày 29 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đã ban hành Thông báo số 24/TB-CĐBC ngày 29/02/2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của sinh viên, đến hết tháng 3/2020.

Chi tiết

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng