Thông báo

Thời khóa biểu HK2 năm học 2023-2024 - Khóa 24 và Khóa 25 ngành CNTT

Tác giả: Phạm Quang Sáng  -  Ngày đăng: 2/11/2023

Ngày bắt đầu HK2 năm học 2023-2024 là 11/12/2023. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn vào menu Thời khóa biểu - Lịch thi, sau đó chọn Tuần để xem TKB cá nhân.

Chi tiết

Thời khóa biểu HK1 năm học 2023-2024 - Khóa 23, Khóa 24 và Khóa 25 ngành CNTT

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 9/8/2023

Ngày bắt đầu HK1 năm học 2023-2024 đối với Khóa 25 giai đoạn 1 là 31/07/2023, đối với Khóa 23 và 24 và Khóa 25 giai đoạn 2 là 14/08/2023. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn vào menu Thời khóa biểu - Lịch thi, sau đó chọn Tuần để xem TKB cá nhân.

Chi tiết

Thời khóa biểu HK1 năm học 2023-2024 - Khóa 23 và Khóa 24 ngành CNTT

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 4/7/2023

Ngày bắt đầu HK1 năm học 2023-2024 đối với Khóa 23 và 24 là 14/08/2023. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn vào menu Thời khóa biểu - Lịch thi, sau đó chọn Tuần để xem TKB cá nhân.

Chi tiết

Thời khóa biểu HK3 năm học 2022-2023 - Khóa 23 và Khóa 24 ngành CNTT

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 22/3/2023

Ngày bắt đầu HK3 năm học 2022-2023 từ 17/04/2023. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn vào menu Thời khóa biểu - Lịch thi, sau đó chọn Tuần để xem TKB cá nhân.

Chi tiết

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên cơ hữu Khoa Công nghệ thông tin (giảng dạy Thiết kế đồ họa)

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 11/2/2023

Tuyển giảng viên cơ hữu khoa Công nghệ thông tin. Mô tả công việc đảm nhận: giảng dạy thực hành các môn học Cơ sở ngành, Chuyên ngành Thiết kế đồ họa; Phụ trách phòng máy tính; Tham gia cố vấn học tập; Tham gia rà soát, xây dựng chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa của Khoa.

Chi tiết

Thông báo chiêu sinh lớp Thiết kế đồ họa với CorelDraw - Khóa 01

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 9/2/2023

Nghề đào tạo: Đồ họa ứng dụng-CorelDraw. Lớp/Khóa: 01. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh THPT, sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và người đi làm.

Chi tiết

Quyết định ban hành Quy định về yêu cầu năng lực Tin học đối với sinh viên trình độ cao đẳng

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 15/11/2022

Văn bản này quy định về yêu cầu năng lực Tin học đối với sinh viên trình độ cao đẳng tại Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Trường) gồm: Yêu cầu về trình độ Tin học khi tốt nghiệp và việc miễn môn học Tin học cho sinh viên trình độ cao đẳng.

Chi tiết

Thời khóa biểu HK2 năm học 2022-2023 - Khóa 23 và Khóa 24 ngành CNTT

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 11/11/2022

Ngày bắt đầu HK2 năm học 2022-2023 từ 12/12/2022. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn vào menu Thời khóa biểu - Lịch thi, sau đó chọn Tuần để xem TKB cá nhân.

Chi tiết

Thời khóa biểu HK1 năm học 2022-2023 - Khóa 22, Khóa 23 và Khóa 24 ngành CNTT

Tác giả: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 19/8/2022

Ngày bắt đầu HK1 năm học 2022-2023 giai đoạn 1 là 08/08/2022, giai đoạn 2 từ 22/08/2022. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn vào menu Thời khóa biểu - Lịch thi, sau đó chọn Tuần để xem TKB cá nhân.

Chi tiết

Bài viết được đánh dấu

Thời khóa biểu HK2 năm học 2023-2024 - Khóa 24 và Khóa 25 ngành CNTT

Ngày bắt đầu HK2 năm học 2023-2024 là 11/12/2023. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn vào menu Thời khóa biểu - Lịch thi, sau đó chọn Tuần để xem TKB cá nhân.

Chi tiết
Thời khóa biểu HK1 năm học 2023-2024 - Khóa 23, Khóa 24 và Khóa 25 ngành CNTT

Ngày bắt đầu HK1 năm học 2023-2024 đối với Khóa 25 giai đoạn 1 là 31/07/2023, đối với Khóa 23 và 24 và Khóa 25 giai đoạn 2 là 14/08/2023. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn vào menu Thời khóa biểu - Lịch thi, sau đó chọn Tuần để xem TKB cá nhân.

Chi tiết
Thời khóa biểu HK3 năm học 2022-2023 - Khóa 23 và Khóa 24 ngành CNTT

Ngày bắt đầu HK3 năm học 2022-2023 từ 17/04/2023. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn vào menu Thời khóa biểu - Lịch thi, sau đó chọn Tuần để xem TKB cá nhân.

Chi tiết
Thời khóa biểu HK2 năm học 2022-2023 - Khóa 23 và Khóa 24 ngành CNTT

Ngày bắt đầu HK2 năm học 2022-2023 từ 12/12/2022. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn vào menu Thời khóa biểu - Lịch thi, sau đó chọn Tuần để xem TKB cá nhân.

Chi tiết
Thời khóa biểu HK1 năm học 2022-2023 - Khóa 22, Khóa 23 và Khóa 24 ngành CNTT

Ngày bắt đầu HK1 năm học 2022-2023 giai đoạn 1 là 08/08/2022, giai đoạn 2 từ 22/08/2022. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7g10 đến 11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Các bạn có thể đăng nhập tài khoản ở trang online.ctim.edu.vn vào menu Thời khóa biểu - Lịch thi, sau đó chọn Tuần để xem TKB cá nhân.

Chi tiết

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng