Giới thiệu

Giới thiệu Khoa Công nghệ thông tin

Người đăng: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 15/4/2018

Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) đào tạo sinh viên trình độ cao đẳng, nắm vững nền tảng lý thuyết cơ bản cũng như thành thạo các kỹ năng cơ sở và hiện đại nhất của ngành CNTT, có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B.

Chi tiết

Bài viết được đánh dấu

Giới thiệu Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) đào tạo sinh viên trình độ cao đẳng, nắm vững nền tảng lý thuyết cơ bản cũng như thành thạo các kỹ năng cơ sở và hiện đại nhất của ngành CNTT, có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B.

Chi tiết

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng