KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Chương trình đào tạo

18

3/2024
Chương trình đào tạo và Kế hoạch đào tạo Khóa 26 - ngành Thiết kế đồ họa

Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:- Số lượng môn học: 33.- Khối lượng kiến thức t...

26

2/2024
Chương trình đào tạo và Kế hoạch đào tạo Khóa 26 - ngành Công nghệ thông tin

Khối lượng kiến thức và thời gian khóahọc:- Số lượng môn học: 33.- Khối lượng kiến thức toàn kh...

15

6/2023
Chương trình đào tạo và Kế hoạch đào tạo Khóa 25

Khối lượng kiến thức và thời gian khóahọc:- Số lượng môn học: 33.- Khối lượng kiến thức toàn kh...

19

3/2022
Chương trình đào tạo và Kế hoạch đào tạo Khóa 24

Có 3 chuyên ngành: Tin học ứng dụng-Đồ họa ứng dụng, Thiết kế website, Quản trị mạng. Số lượng ...

9

7/2021
Chương trình đào tạo và Kế hoạch đào tạo Khóa 23

Có 3 chuyên ngành: Tin học ứng dụng-Đồ họa ứng dụng, Thiết kế website, Quản trị mạng. Số lượng ...

6

8/2020
Chương trình đào tạo và Kế hoạch đào tạo Khóa 22

Có 3 chuyên ngành: Tin học ứng dụng-Đồ họa ứng dụng, Thiết kế website, Quản trị mạng. Số lượng ...

Học thuật

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng