Thông báo

Thông báo về đăng ký trả nợ các học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019 - Đợt 1

Bài viết liên quan

Thư mời tham dự báo cáo chuyên đề Khoa Công nghệ thông tin HK2 năm học 2018-2019

Khoa Công nghệ thông tin báo cáo chuyên đề GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI. Thời gian: 10g15 - 11g ngày 05/3/2019 (sáng thứ 3) tại A1.6.

Chi tiết
Thư mời tham dự báo cáo chuyên đề Khoa Công nghệ thông tin HK1 năm học 2018-2019

Khoa Công nghệ thông tin báo cáo chuyên đề TÌM HIỂU CHỨNG CHỈ IC3-GS4 (Chuẩn quốc tế về ứng dụng công nghệ thông tin). Thời gian: 10g15 - 11g ngày 18/10/2018 (sáng thứ 5) tại A1.8.

Chi tiết

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng