Thông báo

Thư mời tham dự báo cáo chuyên đề Khoa Công nghệ thông tin HK1 năm học 2018-2019

Tên chuyên đề: TÌM HIỂU CHỨNG CHỈ IC3-GS4 (Chuẩn quốc tế về ứng dụng công nghệ thông tin)
Giảng viên báo cáo: ThS. Phạm Quang Sáng
Thời gian: 10g15 - 11g ngày 18/10/2018 (sáng thứ 5)
Địa điểm: A1.8
Đối tượng: sv Khoa Công nghệ thông tin K19, K20 và sv Khoa khác nếu quan tâm
Khách mời: CB-GV-NV trong trường.

Bài viết liên quan

Thư mời tham dự báo cáo chuyên đề Khoa Công nghệ thông tin HK3 năm học 2018-2019

Khoa Công nghệ thông tin báo cáo chuyên đề TỰ TIN PHÁT TRIỂN BẢN THÂN. Thời gian: 10g15 - 11g ngày 31/5/2019 (sáng thứ 6) tại A1.8.

Chi tiết
Thư mời tham dự báo cáo chuyên đề Khoa Công nghệ thông tin HK2 năm học 2018-2019

Khoa Công nghệ thông tin báo cáo chuyên đề GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI. Thời gian: 10g15 - 11g ngày 05/3/2019 (sáng thứ 3) tại A1.6.

Chi tiết

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng