Thông báo

Thông báo lịch thi học phần Tin học đại cương HK1 năm học 2018-2019

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC PHẦN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
HK1 NĂM HỌC 2018-2019Danh sách sinh viên dự thi phân theo nhóm thực hành:


Các em download danh sách đính kèm./.

Bài viết liên quan

Thư mời tham dự báo cáo chuyên đề Khoa Công nghệ thông tin HK3 năm học 2018-2019

Khoa Công nghệ thông tin báo cáo chuyên đề TỰ TIN PHÁT TRIỂN BẢN THÂN. Thời gian: 10g15 - 11g ngày 31/5/2019 (sáng thứ 6) tại A1.8.

Chi tiết
Thư mời tham dự báo cáo chuyên đề Khoa Công nghệ thông tin HK2 năm học 2018-2019

Khoa Công nghệ thông tin báo cáo chuyên đề GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI. Thời gian: 10g15 - 11g ngày 05/3/2019 (sáng thứ 3) tại A1.6.

Chi tiết
Thư mời tham dự báo cáo chuyên đề Khoa Công nghệ thông tin HK1 năm học 2018-2019

Khoa Công nghệ thông tin báo cáo chuyên đề TÌM HIỂU CHỨNG CHỈ IC3-GS4 (Chuẩn quốc tế về ứng dụng công nghệ thông tin). Thời gian: 10g15 - 11g ngày 18/10/2018 (sáng thứ 5) tại A1.8.

Chi tiết

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng