Các chuyên ngành Công nghệ thông tin

Đào tạo học viên có kỹ năng để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong công nghệ thông tin, cụ thể là:  1. Chuyên ngành Tin học ứng dụng-Đồ họa ứng dụng:
+ Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin;
+ Phát triển và khai thác các hệ chương trình ứng dụng;
+ Thiết kế đồ họa;
+ Lập trình phần mềm quản lý quy mô nhỏ.
+ Có kiến thức triển khai các ứng dụng;
+ Làm việc theo nhóm, làm việc theo các dự án tin học;
+ Tự tìm hiểu và tiếp thu công nghệ mới nhanh chóng.

2. Chuyên ngành Thiết kế website:

+ Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin;
+ Phát triển và khai thác các hệ chương trình ứng dụng;
+ Thiết kế website quy mô vừa và nhỏ;
+ Lập trình website quản lý quy mô vừa và nhỏ;
+ Quản trị domain, hosting và website;
+ Có kiến thức triển khai các ứng dụng;
+ Làm việc theo nhóm, làm việc theo các dự án tin học;
+ Tự tìm hiểu và tiếp thu công nghệ mới nhanh chóng.

3. Chuyên ngành Quản trị mạng:
+ Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin;
+ Phát triển và khai thác các hệ chương trình ứng dụng;
+ Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính;
+ Thiết kế mạng quy mô nhỏ;
+ Quản trị mạng quy mô nhỏ;
+ Bảo mật và an ninh mạng;
+ Có kiến thức triển khai các ứng dụng;
+ Làm việc theo nhóm, làm việc theo các dự án tin học;
+ Tự tìm hiểu và tiếp thu công nghệ mới nhanh chóng.

Xem thêm Chương trình đào tạo Khóa 21 tại đây./.

Bài viết được đánh dấu

Chương trình đào tạo và Kế hoạch đào tạo Khóa 22

Có 3 chuyên ngành: Tin học ứng dụng-Đồ họa ứng dụng, Thiết kế website, Quản trị mạng. Số lượng môn học: 32 học phần. Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 95 tín chỉ. Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ. Khối lượng các môn học chuyên môn: 1770 giờ. Khối lượng lý thuyết: 795 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1410 giờ.

Chi tiết
Chương trình đào tạo và Kế hoạch đào tạo Khóa 21

Có 3 chuyên ngành: Tin học ứng dụng-Đồ họa ứng dụng, Thiết kế website, Quản trị mạng. Số lượng môn học: 33 học phần. Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 95 tín chỉ. Khối lượng các môn học chung/đại cương: 465 giờ. Khối lượng các môn học chuyên môn: 1740 giờ. Khối lượng lý thuyết: 795 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1410 giờ.

Chi tiết

Bài viết liên quan

Chương trình đào tạo và Kế hoạch đào tạo Khóa 22

Có 3 chuyên ngành: Tin học ứng dụng-Đồ họa ứng dụng, Thiết kế website, Quản trị mạng. Số lượng môn học: 32 học phần. Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 95 tín chỉ. Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ. Khối lượng các môn học chuyên môn: 1770 giờ. Khối lượng lý thuyết: 795 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1410 giờ.

Chi tiết
Hệ thống nhận diện thương hiệu - Đồ họa ứng dụng

Bộ nhận diện thương hiệu thể hiện hình ảnh, bản sắc của một công ty thông qua một hệ thống các thiết kế với những tín hiệu nhận biết đặc trưng riêng của thương hiệu đó được áp dụng trên các tài liệu văn phòng, bao bì sản phẩm, logo, ấn phẩm truyền thông – marketing...

Chi tiết
Chương trình đào tạo và Kế hoạch đào tạo Khóa 21

Có 3 chuyên ngành: Tin học ứng dụng-Đồ họa ứng dụng, Thiết kế website, Quản trị mạng. Số lượng môn học: 33 học phần. Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 95 tín chỉ. Khối lượng các môn học chung/đại cương: 465 giờ. Khối lượng các môn học chuyên môn: 1740 giờ. Khối lượng lý thuyết: 795 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1410 giờ.

Chi tiết

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng