Công văn 587/TCGDNN-ĐTCQ ngày 17 tháng 3 năm 2020 Về việc hướng dẫn ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19Bài viết được đánh dấu

Thời khóa biểu môn học chung Khóa 23 HK1 năm học 2021-2022 - Giai đoạn 1 (cập nhật 22/08/2021)

Thời khóa biểu môn học chung Khóa 23 HK1 năm học 2021-2022 - Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 16/08/2021. Thời gian học buổi sáng (12345) từ 7g10-11g10, thời gian học buổi chiều (67890) từ 13g-17g.

Chi tiết
Thời khóa biểu HK1 năm học 2021-2022 ngành Công nghệ thông tin K22

Thời khóa biểu HK1 năm học 2021-2022 ngành Công nghệ thông tin K22 bắt đầu từ ngày 16/08/2021. Thời gian học buổi sáng từ 7g10-11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g-17g.

Chi tiết
Thời khóa biểu môn học chung Khóa 23 HK1 năm học 2021-2022 - Giai đoạn 1

Thời khóa biểu môn học chung Khóa 23 HK1 năm học 2021-2022 - Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 16/08/2021. Thời gian học buổi sáng từ 7g10-11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g-17g.

Chi tiết
Thời khóa biểu HK3 năm học 2020-2021 ngành Công nghệ thông tin K21 và K22 - update 26/04/2021

Tuần 1 học kỳ 3 năm học 2020-2021 bắt đầu từ ngày 26/04/2021.

Chi tiết
Công văn 587/TCGDNN-ĐTCQ ngày 17 tháng 3 năm 2020 Về việc hướng dẫn ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Tiếp theo Công văn số 214/TCGDNN-ĐTCQ ngày 07/02/2020 và Công văn số 345/TCGDNN-ĐTCQ ngày 21/02/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch COVID-19; để ứng phó với tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Chi tiết

Bài viết liên quan

Thời khóa biểu môn học chung Khóa 23 HK1 năm học 2021-2022 - Giai đoạn 1 (cập nhật 22/08/2021)

Thời khóa biểu môn học chung Khóa 23 HK1 năm học 2021-2022 - Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 16/08/2021. Thời gian học buổi sáng (12345) từ 7g10-11g10, thời gian học buổi chiều (67890) từ 13g-17g.

Chi tiết
Thời khóa biểu HK1 năm học 2021-2022 ngành Công nghệ thông tin K22

Thời khóa biểu HK1 năm học 2021-2022 ngành Công nghệ thông tin K22 bắt đầu từ ngày 16/08/2021. Thời gian học buổi sáng từ 7g10-11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g-17g.

Chi tiết
Thời khóa biểu môn học chung Khóa 23 HK1 năm học 2021-2022 - Giai đoạn 1

Thời khóa biểu môn học chung Khóa 23 HK1 năm học 2021-2022 - Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 16/08/2021. Thời gian học buổi sáng từ 7g10-11g10, thời gian học buổi chiều từ 13g-17g.

Chi tiết
Văn phòng online khoa Công nghệ thông tin

Trong thời gian dịch bệnh, các em chưa học tập trung tại trường. Văn phòng Khoa sẽ tiếp sinh viên online qua ứng dụng Google Meet.

Chi tiết
Thời khóa biểu HK3 năm học 2020-2021 ngành Công nghệ thông tin K21 và K22 - update 26/04/2021

Tuần 1 học kỳ 3 năm học 2020-2021 bắt đầu từ ngày 26/04/2021.

Chi tiết

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng