Đào tạo

Chương trình đào tạo Khóa 19

Học kỳ 1
 STT  Mã học phần  Tên học phần  Số tín chỉ  Loại học phần 
11101007Kiến trúc máy tính2.00Bắt Buộc
21101030Tin học đại cương3.00Bắt Buộc
31106007Giáo dục thể chất (Học phần 1)1.00Bắt Buộc
4M1105001Anh văn căn bản 13.00Bắt Buộc
5M1106003Toán ứng dụng3.00Bắt Buộc
6M1109004Chính trị 13.00Bắt Buộc
Học kỳ 2
 STT  Mã học phần  Tên học phần  Số tín chỉ  Loại học phần 
11101046Kỹ thuật lập trình4.00Bắt Buộc
21106008Giáo dục thể chất (Học phần 2)1.00Bắt Buộc
31107005Pháp luật đại cương2.00Bắt Buộc
4M1105002Anh văn căn bản 23.00Bắt Buộc
5M1109005Chính trị 23.00Bắt Buộc
Học kỳ 3
 STT  Mã học phần  Tên học phần  Số tín chỉ  Loại học phần 
11101004Cơ sở dữ liệu3.00Bắt Buộc
21101006Hệ điều hành2.00Bắt Buộc
31101010Cấu trúc dữ liệu và giải thuật3.00Bắt Buộc
41105003Anh văn căn bản 33.00Bắt Buộc
51106009Giáo dục thể chất (Học phần 3)1.00Bắt Buộc


Bài viết được đánh dấu

Chương trình đào tạo Khóa 21

Có 3 chuyên ngành: Tin học ứng dụng-Đồ họa ứng dụng, Thiết kế website, Quản trị mạng. Số lượng môn học: 33 học phần. Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 95 tín chỉ. Khối lượng các môn học chung/đại cương: 465 giờ. Khối lượng các môn học chuyên môn: 1740 giờ. Khối lượng lý thuyết: 795 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1410 giờ.

Chi tiết

Bài viết liên quan

Hệ thống nhận diện thương hiệu - Đồ họa ứng dụng

Bộ nhận diện thương hiệu thể hiện hình ảnh, bản sắc của một công ty thông qua một hệ thống các thiết kế với những tín hiệu nhận biết đặc trưng riêng của thương hiệu đó được áp dụng trên các tài liệu văn phòng, bao bì sản phẩm, logo, ấn phẩm truyền thông – marketing...

Chi tiết
Các chuyên ngành Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin trường Cao đẳng CTIM đào tạo ngành Công nghệ thông tin gồm có các chuyên ngành sau: Tin học ứng dụng - Đồ họa ứng dụng, Thiết kế website và Quản trị mạng.

Chi tiết
Chương trình đào tạo Khóa 21

Có 3 chuyên ngành: Tin học ứng dụng-Đồ họa ứng dụng, Thiết kế website, Quản trị mạng. Số lượng môn học: 33 học phần. Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 95 tín chỉ. Khối lượng các môn học chung/đại cương: 465 giờ. Khối lượng các môn học chuyên môn: 1740 giờ. Khối lượng lý thuyết: 795 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1410 giờ.

Chi tiết

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng