67 công cụ hữu ích, thư viện và tài nguyên để tiết kiệm thời gian với các nhà phát triển web

Thư viện Javascript

Particles.js —  Thư viện giúp tạo các floating particle cho trang web

Three.js —  Thư viện giúp tạo các đối tượng và không gian 3D trên trang web

Fullpage.js—  Giúp dễ dàng thực hiện tính năng cuộn trang

Typed.js — Hiệu ứng đánh máy

Waypoints.js — Kích hoạt một function khi bạn di chuyển đến một element của web

Highlight.js—  Làm nổi bật các cú pháp cho website

Chart.js —  Tạo các biểu đồ trực quan bằng cách dùng javascript

Instantclick —  Đẩy nhanh thời gian tải trang, tải trước tài nguyên trên di chuột

Chartist —  Một thư viện về biểu đồ khác

Motio —  Một thư viện cho các hình động và hoạt họa dựa trên nền sprite

Animstion —  Plugin Jquery cho chuyển đổi trang bằng css animaton

Barba.js — Chuyển trang bằng fluid

TwentyTwenty — Một công cụ khác biệt trực quan để tìm những khác biệt

Vivus.js — Thư viện để tạo các ảnh vẽ trên SVG

Wow.js— Cung cấp các animation khi bạn cuộn trang

Scrolline.js —  Theo dõi việc bạn đã cuộn từ đầu cho đến khi kết thúc trang

Velocity.js —  Tạo hình động với javascript cực nhanh và đẹp

Animate on scroll —  Tạo sự đơn giản cho webite

Handlebars.js — Cung cấp các mẫu  Javascript

jInvertScroll — Cuộn trang với Parallax

One page scroll —  Một trang cuộn thư viện

Parallax.js —  Công cụ Parallax phản ứng với một thiết bị thông minh

Typeahead.js —  Hoàn thành tìm kiếm

Dragdealer.js —  Thư viện cung cấp việc minh họa drag

Bounce.js —  Tạo các hình động CSS3 cool

Pagepiling.js —  Cuộn một trang

Multiscroll.js —  Cuộn một trang web thành hai thanh cuộn dọc

Favico.js — Tạo các  favicon đa dạng

Midnight.js — Chuyển tiêu đề thành cố định

Anime.js — Thư viện animation

Keycode — Tạo  keycode javascript chỉ với một nút

Sortable — Kéo và thả

Flexdatalist —  Tự động điền

Slideout.js —  Trình điều hướng trình chiếu cho các ứng dụng di động

Jquerymy —  Liên kết dữ liệu bằng cách sử dụng jquery

Cleave.js — Định dạng nội dung nhập

Page — Định tuyến phía client cho các ứng dụng trang đơn

Selectize.js — Selected box ghép nối để thêm tag

Nice select — Thư viện JQuery để tạo các hộp chọn

Tether —  Sử dụng các yếu tố định vị một cách hiệu quả

Shepherd.js —  Hướng dẫn người dùng thông qua ứng dụng

Tooltip — Tên speak cho chính nó

Select2 — Thay thế Jquery cho các selected box

IziToast —Dễ dàng thực hiện các js notification

IziModal — Dễ dàng thực hiện các js modal


Thư viện CSS / Công cụ thiết kế

Animate.css — Thư viện animation

Flat UI Colors — Danh sách các màu chính đơn giản và hiệu quả

Material design lite— Framework dựa trên material design của Google

Materialui.co —  Nhiều tài nguyên cho material design framework

Colorrrs —Generator màu ngẫu nhiên

Section separators — Phân chia css

Topcoat —  Framework

Create ken burns effect — Ken hiệu ứng bằng cách sử dụng các css3 animation

DynCSS —  Thêm các hàm vào css, làm cho nó trở nên thân thiện

CSSpin —  Bộ sưu tập của css spinners

Feather icons — Đưa ra  Icon

Ion icons — Các icon

Font awesome — Icon và phông chữ

Font generator —  Kết hợp các phông chữ và tạo ra mixture

On/Off switch — Tạo chuyển đổi on/off với css

UI Kit —  Framework

Bootstrap — Framework

Foundation — Framework

Các sản phẩm/liên kết hữu ích

 cheatsheet – một danh sách tất cả mọi thứ có thể đi vào  tag

Ghost —  nền tảng blog đơn giản dựa trên node.js

What runs —  Plugin của Chrome để khám phá công nghệ nào được sử dụng để xây dựng trang web

Learn anything — Cung cấp các Mindmap để minh họa một các chủ đề khác nhau.

Bài viết được đánh dấu

Lắp ráp và cài đặt máy tính (Playlist)

Hướng dẫn học Lắp ráp và cài đặt máy tính từ căn bản đến nâng cao. Học thông qua demo thực tế.

Chi tiết
67 công cụ hữu ích, thư viện và tài nguyên để tiết kiệm thời gian với các nhà phát triển web

Thư viện JavaScript và thư viện CSS giúp thiết kế và phát triển website.

Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống đào tạo môn học chung trực tuyến CTIM (Playlist)

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống đào tạo môn học chung trực tuyến CTIM: hiện tại có Chương trình đào tạo môn Tin học và Chương trình đào tạo Tiếng Anh của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp.

Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thi trực tuyến CTIM (full)

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thi trực tuyến CTIM dành cho giảng viên và sinh viên.

Chi tiết
Đồ họa ứng dụng - Photoshop CS5 - CS6 (Playlist)

Hướng dẫn học thiết kế đồ họa với Photoshop CS5 từ căn bản đến nâng cao. Học thông qua bài tập ví dụ thực tế.

Chi tiết

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng