KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Sinh viên

Hoạt động của sinh viên Khoa Công nghệ thông tin

Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin tham dự Buổi Báo cáo chuyên đề

Báo cáo chuyên đề HK3 năm học 2018-2019. Báo cáo viên: Phan Đình Chuyền - G...

Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin tham dự Buổi Báo cáo chuyên đề

Sáng nay (ngày 05/03/2019) Khoa Công nghệ thông tin tổ chức buổi báo cáo ch...

Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin tham dự Buổi Báo cáo chuyên đề

Báo cáo chuyên đề Khoa CNTT. Tìm hiểu chứng chỉ IC3-GS4 (Chuẩn quốc tế về ứ...

Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin tham dự Buổi Báo cáo chuyên đề "Cách mạng Công nghiệp 4.0"

Sáng nay (ngày 26/6/2018) Khoa Công nghệ thông tin tổ chức buổi báo cáo chu...

Chương trình đào tạo

15

6/2019
Hệ thống nhận diện thương hiệu - Đồ họa ứng dụng

Bộ nhận diện thương hiệu thể hiện hình ảnh, bản sắc của một công ty thông qua một hệ thống các ...

13

6/2019
Các chuyên ngành Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin trường Cao đẳng CTIM đào tạo ngành Công nghệ thông tin gồm có các chuy...

13

6/2019
Chương trình đào tạo Khóa 21

Có 3 chuyên ngành: Tin học ứng dụng-Đồ họa ứng dụng, Thiết kế website, Quản trị mạng. Số lượng ...

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng