KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Chương trình đào tạo

15

6/2019
Hệ thống nhận diện thương hiệu - Đồ họa ứng dụng

Bộ nhận diện thương hiệu thể hiện hình ảnh, bản sắc của một công ty thông qua một hệ thống các ...

13

6/2019
Các chuyên ngành Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin trường Cao đẳng CTIM đào tạo ngành Công nghệ thông tin gồm có các chuy...

13

6/2019
Chương trình đào tạo Khóa 21

Có 3 chuyên ngành: Tin học ứng dụng-Đồ họa ứng dụng, Thiết kế website, Quản trị mạng. Số lượng ...

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng